Vedtægter for Ny Løvhøjs støtteforening BIRKA

. Vedtægter for Ny Løvhøjs Støtteforening

§ 1. Foreningens navn

”Birka”.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningen sørger for, ved afholdelse af Sociale og alsidige aktiviteter, at sikre Ny Løvhøjs Klubhus fortsatte drift.

§ 3. Fordeling af økonomiske midler.

Foreningens overskud kan alene bruges til arrangementer og forbedringer af klubhus, og gives hertil efter behov og bestyrelsens skøn.

§ 4. Medlemmer og kontingent

Aktivt medlem af foreningen er enhver kolonihaveejer i Ny Løvhøj. Aktive medlemmer er kontingentfritaget.

Passivt medlem kan købe medlemskort, som tegnes af bestyrelsen, og skal fornyes hvert år pr. 1. januar til den pris som fastsættes af bestyrelsen. Pt 50,00 kr.

Ved Passivemedlemmer forstås personer som har en tilknytning til haveejere i Ny Løvhøj

§ 5. Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer bestående af en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

§ 6. Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år sidst i maj, og indvarsles ved opslag 8 dage før dens afholdelse. Formanden aflægger beretning for det fælles arbejde.

Kassereren oplæser det reviderede regnskab for kassen.

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid finde sted, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og indvarsles med mindst 8 dage.

§ 7. Valg af bestyrelsen.

Stemmer kan kun gives ved personligt fremmøde, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, valgt for en 2-årig periode – det ene år afgår 3 medlemmer og 1 suppleant, det andet år 2 medlemmer og 1 suppleant. Endvidere vælges 2 revisorer, hvoraf den ene ligeledes afgår hvert år.

§ 8. Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen, som afholder møder efter behov, vælger selv sin formand og kasserer. På møderne føres protokol, som underskrives af deltagerne. Der føres et nøjagtigt og letlæseligt regnskab, som skal revideres mindst en gang årligt. Medlemsliste skal udføres og opbevares af kassereren. En repræsentant uden stemmeret fra Ny Løvhøjs bestyrelse kan deltage i disse møder. I øvrigt sørger bestyrelsen for at samle interesserede, for sammen at nedsætte udvalg til varetagelse af de enkelte aktiviteter, som medlemmerne kan blive enige om.

§ 9. Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10. Eksklusion

Ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer må drage økonomisk fordel af arbejdet i foreningen. Misbrug vil føre til eksklusion og medføre ansvarliggørelse af det pågældende. Dette gælder også medlemmers opførelse, der skader foreningen.

§ 11. Ændringer.

Vedtægterne kan ændres efter skriftligt forslag indgået til bestyrelsen 3 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling. For endeligt at blive vedtaget, må mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.

§ 12. Opløsning.

Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelt overskud Haveforeningen Ny Løvhøj.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 17:47

Hej er der nogle haver til salg i ny løvhøj
Mvh Kim

...
19.05 | 22:43

Er der mulighed for at bo i kolonihaven hele året?

...
29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
Du kan lide denne side