Ordensregler 2019

Ordensregler 2019

 

Haveforeningen Ny Løvhøj´s Ordensregler 2019

 

1. Enhver har pligt til at bidrage til opretholdelse af god ro og orden i foreningen, samt bidrage til et godt sammenhold. Huse og haver skal desuden holdes pæne og præsentable. Det er de, på generalforsamling, sidst vedtagne vedtægter og ordensregler, der er gældende for alle haver.

 

2. Bestyrelsen skal, sammen med havelejere, til enhver tid have adgang til haverne.

 

3. Alle sager der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal afleveres skriftligt eller via mail til formanden.

 

4. Ved indledning af salg af have SKAL der rettes henvendelse til bestyrelsen og der skal erlægges et gebyr på kr. 500.- som betales af sælger.

 

5. Ved overtagelse af en have betales et gebyr svarende til 1 års leje, som betales af køber.

 

6. Ved for sent indbetalt skyldigt pengebeløb (bøder, kontingent o.lign.) til haveforeningen, vil der på 1. rykker blive pålagt gebyr på kr. 250.- og på 2. rykker kr. 500.-

 

7. Alle have skal være forsynet med postkasse og havenummer, placeringen skal være i skel mod den vej/sti hvortil haven er registreret. Post afleveret af 2 bestyrelsesmedlemmer, i den til haven tilhørende postkasse, sidestilles med post fremsendt til haveejers folkeregisteradresse og “Afleveringsbrev”. Havelejere er forpligtet til at holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen via opslagstavlen eller foreningens hjemmeside www.nylovhoj.dk

 

8. Der skal luges/fjernes ukrudt i hække, både ved skel og ud til midt af vej/sti hvortil haven hører. Græs og ukrudt andre steder i haven må ikke overstige 20 cm i højde. De, der har have ned til bækken/afvandingskanaler, skal slå græsset ned til vandspejlet i henhold til kommunens lejekontrakt.

 

9. Hække skal beplantes i henhold til bestemmelserne i kommunens lejekontrakt. Pt. er sorterne Liguster, Naur og Lindetræs hæk. Hækkene, som maksimalt må være 160 cm høje, skal klippes mindst 2 gange om året. Første gang inden 1. Juli, og 2. gang inden 1. Oktober.

 

10. Bestyrelsen går havevandring hver 1. Weekend i månederne maj til og med oktober. Dette for at tilse dette sæt ordensregler overholdes. Der kan gives bøde til havelejere, hvis dette ikke er opfyldt. Der kan kun gives 1 bøde pr. havevandring. Hvis samme have modtager bøde 3 gange i løbet af en sæson, kan dette fører til opsigelse.

 

11. For ikke at møde op til 1 af de 4 årlige fællesarbejdsdage, udløser det en bøde på kr. 300.- pr. gang. Er man forhindret på dagen, kan der aftales arbejde på andre tidspunkter, DETTE SKAL SKE SENEST DAGEN FØR FÆLLESARBEJDET. Dato for fællesarbejde aftales hvert år på generalforsamlingen.

 

12. Der må ikke køres over 20 km/t på foreningens område.

 

13. Har man fritløbende hund i haven, skal der hegn indenfor hækken. Desuden skal hunde føres i snor ved færdsel på foreningens veje og stier. Vedrørende vildkatte, tilslutter bestyrelsen sig den til enhver tid udsendte vejledning.

 

14. Byggemateriale, affaldssække og andet, må ikke ligge og flyde i haven. Det skal ligge pænt og forsvarligt, samt være fastgjort ved storm. Byggematerialer skal ligge i den bagerste del af haven, således at haven fremstår som en kolonihave og ikke en byggeplads. Byggemateriale skal fjernes ved byggeriets afslutning.

 

15. Der kan på generalforsamlingen nedsættes diverse udvalg, repræsentantskaber, festudvalg og lignende.

 

16. pladser/parkeringsområder, så de ikke er til gene for andre. Der må ikke forefindes uindregistreret køretøjer og campingvogne i haveforeningen. Der kan dog søges midlertidig dispensation ved brand og lignende. Tilladelsen skal ophænges synligt ved vej, samt indsendes til kommunen.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019

 

Udover ovenstående, er det vigtigt at læse din lejekontrakt med foreningen, foreningens lejekontrakt med kommunen samt foreningen vedtægter.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 15:50
Forside har modtaget 2
13.08 | 15:43
Generalforsamlinger har modtaget 1
Du kan lide denne side