Generalforsamling Ref 2017

Generalforsamling 4.3.2017

h/f Ny Løvhøj Generalforsamling d. 4.3.2017 afholdt på Restaurant Børsen.

ad 1. Velkomst v/Per
ad 2. Leif Petersen, p. 10 på dagsorden flyttes op under p. 6. Bemærkning til dagsorden v/ Ib: "Eventuelt" mangler, tilføjet.
ad 3. Linda og Marianne
ad 4. Intet nyt om ny lejekontrakt, status = tomgang, status på kloakering = 0 Status klubhus, højest sandsynligt samletank til spildevand, der skal slibes gulv snarest, maling o.lign., der vil komme opslag om opgaver i tavlen + hjemmeside om kort tid. Samletank: der skal bruges aut. Kloakmester så vi skal bruge folk ude fra byen, pris ca. kr. 70.000.-
Kredsen og kommunen virker trætte i forhandlingerne.
Fremadrettet vil der komme regler ang. systematik, ingen opringninger kl. 23 om aftenen, tak.
De nye standardvedtægter virker mangelfulde, vi kikker på tilføjelser til vedtagelse.
Kommentar fra Ib: fejl i budget på kloak, 55.000.-/70.000.- .Han mener lejekontrakt er uopsigelig. Gammelt notat fra 2002 fremlagt.
Megen debat under godkendelse af beretning. GODKENDT
ad 5. Søgge mener el+vinduer skal betales via festudvalget ( p.1320+3145) Have 31: hvad er vedligehold, Torben redegør.
Ib: der blev lovet ingen restance. Det er faldet meget. GODKENDT.

Birka v/Jane: Fremlægger regnskab, overskud! Have 28: må vi leje ud? Have 54: udlån/udleje? Per svarer, udlån.
ad 6. Bilag 1: Torben fremlægger ang. samletank, debat om tank, hvordan gør vi. Ib foreslår engangsbeløb til betaling af tank (videre debat under budget) ændringsforslag via beretning: kr 70.000.-

Der stemmes om beløbsramme på kr. 70.000.- til etablering af spildevandsanlæg.

For: 31 Imod: 0 Blanke: 2

Bilag 2 til p.6: Torben fremlægger, Ib's forslag til engangsbetaling af spildevandsanlæg ligges ind under.
Have 33: mener vi skal stige + engangsbetaling af tank.
Have 49: måske stige kr. 1800.-? 

Stor debat om vandure, forslag fremsættes til afstemning. For 17/ Imod 16/ Blanke:2. Afstemning ugyldig 35 af 33 mulige

Ny afstemning For 20 Imod 12 Blanke 0
Således vedtaget: Der skal etableres vandure i alle haver inden udgangen af 2018
Kontingent: der foreslås 1års stigning på kr. 1800.-
( bestyrelsens forslag er kr. 1500.-)
Forslag på stigning på kr. 2000.- (Have 33)
Følgende sættes til afstemning: kontingentstigning på kr. 1500.-
For: 22 Imod: 5 Blanke: 3

ad 6, bilag 3: gebyr for 1. og 2. rykker på pligtig pengebeløb.
For: 30 Imod: 1 Blanke: 0
Således vedtaget: p.33 i ordensregler: Ved for sent indbetalte skyldige pengebeløb ( bøder, kontingent o.lign.) til haveforeningen, vil der på 1. rykker blive pålagt gebyr på kr. 250.- På 2. rykker kr. 500.-

Forslag fra bestyrelsen om etablering af materielgård i Have 34: Hvis det er muligt, vil der blive etableret materialegård i Have 34 For: 22 Imod: 5

Forslag fra Søgge: overholdelse af reglerne om fodring af katte. Voldsom debat om emnet. Bestyrelsen følger udlejers (Horsens Kommune) anbefaling. Søgge trækker sine andre forslag.
Forslag fra 4 haver om vandaflæsning trukket.
Forslag ang. nedsættelse af formand/kasserer honorar til kr. 2000.- kontra det samme som haveleje.

Afstemning, ja hvis haveleje: Ja: 22 Nej 2 Blanke 1

Forslag om: ændret betaling ved handel. Trukket Forslag om: ændring fra 3 til 6 rater. Trukket Forslag om: fast skriftlig afstemning. Trukket
ad 7. Jubilæum, forslag til dato? Debat om form.

ad 8. Budget: enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. ad 9. Per genvalgt.

Johnny på valg, Kurt valgt istedet (Johnny: 4 Hans: 8 Kurt: 14 ) Valg af sup. til bestyrelsen: 1. sup. Hans, 2. sup Ib
Valg af revisor: Linda og Lisbeth
Valg af revisorsup.: Niels (54) Marianne 

Valg af kredsrep. Ib
Valg af kredssup. Niels og Else Valg af vuderingskvinde Anja

ad 11: Pligtarbejde sat til 22.4 1.7. 9.9. ad 12: Intet.

Referatet er direkte afskrift af protokol og heri behørig underskrevet. 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 17:47

Hej er der nogle haver til salg i ny løvhøj
Mvh Kim

...
19.05 | 22:43

Er der mulighed for at bo i kolonihaven hele året?

...
29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
Du kan lide denne side