Generalforsamling ref 2018

Haveforeningen Ny Løvhøj`s generalforsamling 2018

afholdt i fælleshuset “Birka” d. 24 marts 2018

1: Velkomst ved Formand Per Hansen.

2: Valg af dirigent.

Arne Ballegaard valgt.

3: Valg af stemmetæller.

Linda og Torben valgt

4: Formandens beretning for 2017.

Klubhuset er efter renovering kommet godt igang, både god Sankt Hansfest
og jubilæumsfest. Der kommer en plan for videre istandsættelse samt brug
af huset. Der vil blive afholdt flere forskellige arrangementer.

Sidste år blev det vedtaget at vi skulle have stophaner og vandure ved alle
haver, dette er problematisk da mange ikke er direkte tilkoblet
hovedvandledningen, men vi fortsætter med en plan for dette.

Hvad angår vores fællesarbejde er dette jo helt fantastisk, tak for den gode
deltagelse.

Hvad angår vores veje har vi en udfordring, dette gælder også vores dræn,
begge dele har kommunen meldt fra på.

Vi vil gå i gang med etablering af Have 34 til materialgård, vi har mulighed for
at få et lille hus på ca 10m2 til ca kr. 9000.-, dette er dog uden tag.

Vedrørende de nye ordensregler, er et punkt, at ved handel skal sælger
erlægge kr. 500.- når man indleder handel. Ved havehandler skal bestyrelsen
kontaktes.

Spørgsmål til beretningen: Der var spørgsmål til brugen/udlejningen af
“Birka”, dette vil blive behandlet senere under generalforsamlingen.

En del debat omkring det nævnte gebyr på kr. 500.-.

Beretningen godkendt.

5: Årsregnskab v/Kassere Torben Hansen.

Regnskabet blev gennemgået. Da der ved en fejl er betalt 2 x gange vand for
2016 er der ikke udgift til vand i 17 ́
Enkelte spørgsmål til regnskabet, blandt andet til udgifter til
vejvedligeholdelse .

Regnskabet godkendt.

6: Regnskab “Birka” v/Jane

Regnskabet gennemgået, enkelte spørgsmål til regnskabet, blandt andet
vedrørende procedure og revision.

Regnskabet godkendt.

7: Godkendelse af budget for 2018. v/kassere Torben

Der var flere spørgsmål til blandt andet kontingentrestance, hvorledes disse
kunne inddrives/undgås, og spørgsmål til kontingentstigningen sidste år, om
ikke den kun var 1 årig.

Budgettet vedtaget.
8: Indkomne forslag.

Fra bestyrelsen: Nye ordensregler. Der var en del debat omkring punkt 4 som
omhandler betaling af kr. 500.- for havehandler, beløbet går til de, der skal
behandle selve handlen.

Desuden en debat omkring punkt 7, omhandlende det, at der skal være
postkasse ved alle haver.

Desuden vil punkt 13 blive tilpasset i ordlyd således det tilsvarer
lejekontrakten. Punkt 14 vil udgå, da dette er tilsvarende i lejekontrakten.

Afstemning ved håndsoprækning 24 stemmer for, 3 imod

Forslag fra Johnny, om snarest at etablere opvarming af “Birka” med en
varmepumpe, samt udskiftning af flisegulv, bestyrelsen blev bemyndiget
tilladelse til at gå videre med disse 2 ting med stemmerne 27 for 2 imod.

Forslag fra Jane til oprettelse lejekontrakt samt prissætning af leje for private
arrangementer i “Birka” Festudvalget blev bemyndiget til at styrer dette.

forslaget enstemmigt vedtaget.

9: Valg til bestyrelsen.

Kassere Torben Hansen genvalgt

Bestyrelsesmedlem (pt. næstformand og sekretær) Allan Mortensen genvalgt

Bestyrelsesmedlem Mikkel Plough afgår, Arne Ballegaard forslået og valgt.

Som suppleanter er Hans og Niels valgt.

10: Valg af revisorsuppleanter.

Linda og Lisbeth genvalgt

11: Valg af kredsrepresentanter.

Allan genvalgt og Aksel valgt da Ib er afgået.

12: Valg af vurderingsmand.

Lisbeth genvalgt.

13: Fastsættelse af datoer for fællesarbejde (samt kontingentbetaling)

Det blev som forslået d. 7. april, 16. juni og 22. september.

14: Afslutning.

Der blev takket for god ro og orden, og gjort opmærksom på at efter
generalforsamlingen ville Anni Kyed stille sig til rådighed for spørgsmål
omkring den nye lejekontrakt.

dette referat er afskrift af det i protokollen underskrevne referat, enkelte
tilpasninger, som ikke ændre betydningen, er foretaget for forståelsens skyld.
ref. Allan Mortensen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 17:47

Hej er der nogle haver til salg i ny løvhøj
Mvh Kim

...
19.05 | 22:43

Er der mulighed for at bo i kolonihaven hele året?

...
29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
Du kan lide denne side